Urejevalnik vi

Okno viOsnovni ukazi vi

režimi dela (ukazi, vrivanje teksta, ukazna vrstica)
izstop (q! wq) prehod v tekstovni režim (i, a, o, O) pomik kurzorja (h, j, k, l) iskanje niza (/niz, n) brisanje, sprememba znaka pod kurzorjem (x,r) brisanje vrstice (dd) lepljenje vrstic (J) cat & paste (nyy, p)

Pregled ukazov vi

Dodajanje teksta v datoteko:

A       vriva tekst na konec tekoče vrstice
i       vriva tekst pred kurzor
I       vriva tekst pred prvi znak v vrstici
o       dodaja prazno vrstico za tekočo vrstico
a       vriva tekst za kurzorjem
O       dodaja prazno vrstico nad tekočo vrstico

Spreminjanje teksta:

x       briše znak
dd      briše celotno vrstico
u       izničuje predhodno spremembo
rc      tekoči znak zamenja z znakom c

Pomikanje po tekstu:

^       premik na začetek tekoče vrstice
$       premik na konec tekoče vrstice
CTRL/F  premik za en zaslon naprej
CTRL/B  premik za en zaslon nazaj
nG      premik na vrstico n
/niz    poišče niz
n       ponovitev iskanja v isti smeri
N       ponovitev iskanja v nasprotni smeri

Delo z datotekami:

:w       tekst prepiše iz pomnilnika v datoteko
:r      Tekst iz datoteke vrine v naš tekst
:q!     Iztop iz vi, spremembe teksta pozabi
:wq     Izsop iz vi, tekst zapiše v datoteko

Ostale funkcije:

CTRL/G  Prikaže ime datoteke in številko tekoče vrstice
CTRL/L  Osveži zaslon