S tem primerom je prikazano, kako lahko s pomočjo tabel razporejamo druge elemente na strani. V tej celici je precej besedila. Desno je preprosta tabela z robovi, spodaj je v celici narisana slika, spodaj desno pa primer naštevanja. Če ne zahtevamo drugače, so vsebine celic poravnane levo znotraj celice, navpično pa so poravnane na sredino.
dohodki izdatki
1998 1.200.000 950.000
1999 1.500.000 1.700.000
2000 1.400.000 1.000.000
Matjaž Zaveršnik
  1. analiza
  2. algebra
  3. računalništvo
  4. topologija
  5. verjetnost